GELECEK GELDİ!

Dünyanın 18. yy da I. Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme yolculuğu bugün yeni bir döneme girmiş gözüküyor. Su ve buhar enerjili mekanik üretim sistemlerinin ortaya çıkmasıyla başlayan endüstrileşme süreci, 20. yy başlangıcında elektriğin ve kitle üretim sistemlerinin kullanılmasıyla ikinci aşamaya geçmiş, 1970’lerden itibaren üretim otomasyonunu daha üst düzeye taşıyan elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girmesiyle de üçüncü aşama başlamıştır. 2011 yılına gelindiğinde ise ilk kez Almanya’da kullanılan Endüstri 4.0 kavramı yeni bir dönemin başlangıcını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Endüstri 4.0’ı tanımlayan temel konular ise siber- fiziksel sistemlere ve dinamik veri işlemeye dayalı üretim sistemlerinin ortaya çıkmasıdır. Endüstri 4.0; çok hızlı bir dijital dönüşüm yaşanan dünyada, bilişim, iletişim ve internet teknolojilerinin üretim süreçlerini yoğun biçimde etkilediği bir ortamı ifade etmektedir. Bu durumun üretimde verimlilik, maliyet avantajı, karlılık gibi firma düzeyindeki etkilerinin yanı sıra, büyüme, istihdam, insan kaynakları, eğitim, yatırım, girişimcilik gibi makro düzeydeki etkileri de söz konusudur.

Fabrika-üretim süreçlerinde gelinen üst düzey noktalarla, 21. yüzyılda fiziksel dünyanın sanal ortamda bir kopyasını üretmek ve üretimde merkezi kararların alındığı yapıdan uzaklaşmak amacıyla Dördüncü Sanayi Devrimi gerçekleşti. Yaygın bir tabir ile “Aydınlık Geleceğin, Karanlık Fabrikalarda” olduğunu savunan Endüstri 4.0 devrimi bize, sanal dünyada, otonom makineler ile yaşamayı öğretmektedir. 2000 yılında Nesnelerin İnterneti, 2010 yılında Hücresel Taşıma Sisteminin (Hizmetlerin İnterneti) gelişmesi ile başlayan ve kendini 2020 yılında otonom etkileşim ve sanallaştırma sürecinde geliştirecek olan Endüstri 4.0 terimi ilk olarak, 2011 yılında Almanya Hannover Fuar’ında ortaya çıktı.

Bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar, mobil teknoloji, internet, sanayide kullanılan yeni nesil cihazların neredeyse tamamı, otomotiv, inşaat, eğitim, pazarlama, iletişim, medya, eğlence, sağlık başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerde uzay sanayisinde, günlük hayatta kullanılan aksesuarların tamamında yani Yaşamın her alanında kullanılan “Yazılım” yalnızca elektronik bir mesele olmaktan çoktan çıktı...

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım büyük bir araçtır. İnsan, hayatını kolaylaştıran bu teknolojiler yaşamımızda önemli bir rol oynamaktadır...

Bilinen Sektörlerden farklı olarak Yazılım Sektörü tamamen akıldan beslenen bir diğer ifadeyle hammaddesi insan olan bir sektör... Reel ekonominin dönüşen dinamiklerinde katma değerli üretim yapmak ve ihracatta rekabet gücü yakalayabilmenin sırrı da yazılım sektöründe başarılı olmaktan geçiyor.

Ülkemizde’ de yazılım sektörü son dönemlerde dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Milli Yazılımlar Türkiye’nin geleceğine yön verecektir. Ülkemizin, içinde bulunduğu durum ve konum itibarıyla yazılım bizler için büyük önem arz etmektedir...

Bütün Dünyada konuşulan, geldiğini gördüğümüz ve buna şahit olduğumuz 4. Sanayi Devrimi gerçekleşirken Türkiye olarak Dijital treni kaçırmamak adına hızlı hareket etmeyi başarırsak bu sektörde küresel zirveye oynayacak potansiyele sahibiz..

Bu dönüşümün en ittirici gücü olan Yazılım Sektöründe iyi yetişmiş insana ihtiyaç var zira bu sektör tamamen akılla çalışan, hammaddesi insan olan bir sektör...

Erdem Grubu olarak 2011’den bu yana ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı yaklaşım içeriğimiz ile başarıyla var olmayı sürdürdüğümüz Eğitim Sektöründe, Yüce Türk milletinin takdirini kazanmayı başardık. Bütünsel eğitimin önemsendiği Erdem Koleji, çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekayı aynı ölçüde benimseyen bir eğitim kurumu olmakla beraber “Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir.” Düşüncesinden hareketle, ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır. Ülkemizin yaklaşan kırılmada söz sahibi olabilmesi adına Eğitim Kurumlarımıza Yazılım Ağırlıklı Anadolu Lisesini eklemeye karar verdik.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde, Ümraniye Esenşehir’de Özel Erdem Yazılım Anadolu Lisesi’ni hizmete açarak; teknoloji sınıflarında uygulama ve proje ağırlıklı çalışan, laboratuvar derslerinde yazılım geliştirme, veri analizi ve dijital tasarım konularında uzman mühendislerden ders aldıkları bir ortamda onlara dijital teknolojileri sevdirerek ve etkin kullanmalarını sağlayarak geleceğe yön verecek olan yazılım ve algoritma bilen yalnızca mühendis olmayı seçecek olanlar değil aynı zamanda; sanatçılar, yöneticiler, işletmeciler, doktorlar, avukatlar, mimarlar, bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyoruz...

Dilşad KÜLÜNK