Öncelikli olarak yazılım dediğimiz olgunun, ana dilinin İngilizce olduğu kabullenilmelidir. Yazılımda birçok kalıplaşmış terim ve kod mevcuttur. Bu terim ve kod yapılarının çoğu İngilizce karşılıklarıyla tıpa tıp aynıdır. Yani İngilizce bilmek bize bu alanda çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Günümüzde iş sahası tamamen globalleşmiştir ve İngilizcenin önemi de artmıştır. Birçok şirket dünyanın her yanındaki ortakları ve müşterileri ile iletişim kurabilen çalışanlara ihtiyaç duyar. Bu da genellikle İngilizce konuşan çalışanlar bulmaları anlamına gelir. Özellikle yazılım sektöründe İngilizce bilmenin önemi yadsınamaz. Biz de kurum olarak bu bilinç doğrultusunda yetkin bireyler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz.

Yabancı Dil Eğitim Vizyonumuz


Hiçbir dil belirli kalıplara konulamaz. Dil yaşayan bir varlıktır; zaman içinde değişir ve gelişir. Biz de öğrencilerimize yabancı dili belirli kalıplar, yapılar formülize ederek ezberletmek yerine yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için en uygun fırsatları sunmaya çalışıyoruz (En fazla 20 kişilik sınıflar, interactive eğitim, club çalışmaları vb.). Bu sayede konusunda uzman yabancı dil öğretmenlerimizin etkili eğitimleri sayesinde global dünyada var olabilen kaliteli ve nitelikli bireyler yetiştirmeye odaklanıyoruz.

Öğrencilerimizin yabancı dilini kullanarak dünyayı tanıyan, araştıran ve aynı zamanda mesleki açıdan yabancı dille entegre bir şekilde kendini geliştiren bireyler olmasını hedef ediniyoruz.