avatar
SATRANÇ KULÜBÜ
Satranç bir strateji sanatıdır. Bireyler satranç ile uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve hedeflerine ulaşmak için adım adım ilerlemeyi öğrenirler. Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler. Bu sebeple temeli algoritma stratejisine dayalı olan yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen bireylere satranç şiddetle tavsiye edilmektedir.
avatar
TASARIM KULÜBÜ
Tasarım yaşamın her alanında varolan görsel bir kanıttır. Bir toplumun belli bir çerçevede bir olaya ilgisini çekmek için tasarım stratejileri kullanılmaktadır. Tasarım kulübü sayesinde bireyler kendileri tasarım stratejilerini geliştirerek ileri ki yaşamlarında hızlı ve pratik çözümler üretmenin temellerini atacaklardır.
avatar
GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
Görsel sanatlar kulübünün konusu; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Bireyler yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı açıdan bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüvenli bireyler olarak yetişirler.
avatar
GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON VE KARİYER KULÜBÜ
Girişimcilik; doğru bir stratejiyle ve doğru zamanda eyleme geçebilmek, sabredip başarılı olmak veya başarılı olmayıp bundan ders çıkarmaktır. Aynı zamanda inovasyonun ticareleşmiş halidir. Bireyler bu kulüp sayesinde toplumların ihtiyaç duyduğu girişim stratejilerine hakim olacak, kariyerlerinde yeni fikir ve ideallerine yol açabilecek farkındalığa erişebileceklerdir.