Bilinen Sektörlerden farklı olarak Yazılım Sektörü tamamen akıldan beslenen bir diğer ifadeyle hammaddesi insan olan bir sektör. Reel ekonominin dönüşen dinamiklerinde katma değerli üretim yapmak ve ihracatta rekabet gücü yakalayabilmenin sırrı da yazılım sektöründe başarılı olmaktan geçiyor. Bu doğrultuda nasıl ki bir canlının yapısı özünde ki genetik kodlamaya bağlıysa, önümüzdeki geleceğin ve dünyanın yapısı da dijital kodlamaya bağlı. Bu sebeple dünyanın şekillenmesine yön verecek, oyunun kurallarını koyacak bir ülke olabilmek adına yazılım temelli eğitime önem veriyor ve bu yolda öncü olmanın gururunu taşıyoruz.

TechErdem  Programları Öğrencilerin;

  • Dünya genelindeki en iyi üniversitelere kabulünü kolaylaştırıyor,
  • Niteliklerini arttırarak, günümüzün ve geleceğin en geçerli mesleklerine hazırlıyor,
  • Dijital dünyayı daha iyi algılamalarını ve bu dünyada önlerine çıkacak fırsatları görmelerini sağlıyor,
  • Yaratıcılık, iletişim, analitik düşünme becerilerini arttırıyor.