Okulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı yaklaşım ve stem sistemi benimsenmiştir. Bütünsel eğitimin önemsendiği Erdem Anadolu Lisesi, çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekâyı aynı ölçüde önemseyen bir eğitim kurumu olmakla beraber ‘Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir.’ düşüncesinden hareketle, ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır. TechErdem okulumuzun lise seviyesinde teknolojiye özel merakı olan ve bilişim alanında ileride kariyer yapmayı düşünen gençlere yönelik olarak açtığı özel bir Teknoloji Sınıfı’ dır. Bu sınıfta sadece dijital teknolojilere özel ilgisi olan, ileride dijital teknolojileri kullanarak kariyerine yön vermek isteyen ve geleceğin dijital dünyasında başarılı olmayı hedefleyen gençler katılabilir.

TechErdem, BilgeAdam’ın bilişim teknolojileri alanındaki deneyimi ile Erdem Okulları'nın eğitim alanındaki deneyimini birleştirdiği, bunu öğrenmenin ve meslek seçiminin en aktif olduğu lise çağlarında gençlere aktarmayı hedeflediği çok özel bir eğitim programıdır.

Bu program kapsamında lise seviyesindeki öğrenciler, normal lise müfredatının yanında teknoloji eğitimleriyle donatılmış ek dersler alırlar.İleri düzey kodlamayı odağına alan bu eğitimler süresince öğrenciler, günümüzün en popüler mesleklerinin temeli olan yapay zeka, robotik proses otomasyonu, büyük veri, siber güvenlik gibi alanlarda kariyerlerine başlangıç yaparlar.Bu özel teknoloji sınıflarında eğitim alan öğrenciler, BilgeAdam’ın Ar-Ge merkezlerinde teknoloji stajı yapmaya hak kazanarak, birbirinden değerli danışman ve uzmanlar eşliğinde projelere katılır, gerçek hayatta bu projelerin nasıl yapıldığını gözlemler ve kendi projelerini yapıp sunarak bundan sonraki meslek hayatlarına yön verecek eşsiz bir deneyime sahip olurlar.