avatar
KISA FİLM, GAG VE YARATICILIK KULÜBÜ
Piyasadan bağımsız ve özgür bir konu olan kısa film bireylerin kendilerini ifade edebilmesi için fazla zahmet ve maddiyat gerektirmeyen bir sanat dalıdır. Bireyler bu yolla yaratıcılık becerilerini geliştirdikleri gibi gerek kamera önü gerekse kamera arkasında beraber çalıştıkları takım arkadaşlarıyla sosyal bağ kurmanın tecrübesini yaşamaktadırlar.
avatar
İÇERİK OLUŞTURMA KULÜBÜ
İçerik oluşturmak herhangi bir konuya ait fikrin yazılı ve görsel anlatımıyla oluşturulan düşüncedir. İçerik, sadece metinden ibaret değildir. Görsel veya işitsel tüm nesneler, logolar, simgeler, grafikler gibi bütünlük ve kompozisyon oluşturan tüm ögeler içerik çatısı altında toplanırlar. Bu iş ile meşgul olan kişiler yaratıcılık becerilerini geliştirme imkanı bulurlar.
avatar
MAKERS KULÜBÜ
Makers teknoloji ile “kendin yap” (do-it- yourself) kültürünün birleşmesinden oluşan ve hızla yayılan bir akımdır. Makers ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. Makers hareketi okul kültürü içine yerleşerek yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi - donanım ve eğlenceli bir ortam yaratır.
avatar
DESTINATION AND IMAGINATION KULÜBÜ
Destination Imagination hayal gücünden yenilikçi ve özgün fikirlere ulaşmayı hedefler. Öğrencilerin yeteneklerini ve hayallerini göz önüne alarak, onların ileriki yaşamlarında kullanabilecekleri yeni beceriler edindirmeyi sağlayan bir programdır. Takımların öncelikle görevleri tanımaları, sonrasında görevle ilgili hayal kurmaları, takım çalışmasıyla çözüme ulaşmaları, kendilerini ve süreçlerini değerlendirip, son olarak turnuvada performanslarını sergileyip kutlamaları beklenir.